Kamer Arnhem- Nijmegen

De kamer Arnhem– Nijmegen is groeiende en vergadert 10 maal per jaar. Tijdens de informele bijenkomsten worden successen en kennis gedeeld, maar worden ook casussen ingebracht, die mogelijk werk opleveren voor één of meer leden van de Vastgoedmeesters.

De prettige verstandhoudingen zorgen voor een goeie sfeer en de hoge opkomst onderstreept ons gevoel van saamhorigheid.Kamervoorzitter


Maarten Kamp Samenwerkingspartner

Advies en management t.b.v. de ontwikkeling en realisatie van gebieden, zorgvastgoed, woningen en retail-/horecaobjecten. U, als klant bepaalt... en wij ondersteunen en ontzorgen u in onze rol als samenwerkingspartner (desgewenst ook risicodragend). Ervaring bij en met woningcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars en aannemers. Bekijk de website voor referenties.

Postbus 4007
6803 EA Arnhem
026-4822367
info@mkvo.nl
www.mkvo.nl

Nieuws uit de Kamer

De bijeenkomsten van 2018 zijn gepland op de volgende data:

21 februari           duurzaamheid
27 maart               thema BIM, spreker Bjorn Kamphuis
9 mei 19.00 uur   wandeling Schuytgraaf
20 augustus         laatste afstemming reis
24-27 augustus   Studiereis Berlijn
10 oktober            personal branding
13 november       aanbesteden in de huidige markt                                             

De landelijke bijeenkomst van 4 september 2018 wordt georganiseerd door de kamer Arnhem- Nijmegen. Frans Lomans en René Jansen hebben een bezoek aan de Novio Tech Campus in Nijmegen in voorbereiding.


Henk van den Dungen

Mediator

Conflictmanagement met behulp van conflictpreventie, strategisch advies, mediation, bemiddeling, bindend advies.

Werkzaam op het gebied van:
Zakelijke samenwerking
Teambuilding
Bouwvoorbereiding
Bouwuitvoering
Oplevering Meer- & minderwerk
Projectontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Leefomgeving
Ruimtelijk beleid
Bestemmingsplannen
Buurtparticipatie
Empowerment

Van Dedemweg 5
6861 BZ Oosterbeek
026 - 339 25 19 / 06 - 502 63 200 
henk@vandendungenconsult.nl
www.vandendungenconsult.nl


Jan Luursema

Managementconsultant

Verbinden, inspireren, meedenken en netwerken. Ik ben een deskundige op het gebied van zorgvastgoed (Care). Ik verzorg opdrachten en opleidingen waarvoor naast inhoudelijke kennis en deskundigheid, ook veel ervaring met processen en organisatiekunde nodig is. Ik heb veel ervaring en verstand van de bekostiging en financiering van (zorg)vastgoed. 

Kievitshof 7
6662 ZK Elst
06 53178681
Jan.Luursema@MaPaLaNa.nl
www.mapalana.nlRené Jansen

Procesmanager

Behartiging van uw belangen bij de ontwikkeling en realisatie van uw huisvesting. Regie voeren in het ontwikkelingsproces, waarbij uw wensen en eisen centraal staan en zorg wordt geboden voor continue monitoring op haalbaarheid en maakbaarheid.

Nijmeegsebaan 152
6564 CN Heilig Landstichting
06 50526785
info@inqasa.nl
http://www.inqasa.nl/

 

Richard Butter

Projectmanager

Projectmanagement van complexe nieuwbouw en renovatieprojecten met als specialisme zorg vastgoed.

Snel en daadkrachtig, gedegen en met veel oog voor de klant.

Ervaring bij woningcorporaties, zorginstellingen en adviesbureau's waar diverse opdrachten zijn vervuld in de vorm van:
- advisering huisvesting vraagstukken,
- businesscases schrijven,
- strategische vastgoedplannen,
- bouwmanagement, 
- verhuur of vervreemding van (zorg) vastgoed

Zutphensestraatweg 26
6953 CL Dieren
06 52076040
richard@butterbouwmanagement.nl
www.butterbouwmanagement.nl

Frans Lomans

Mediator

Frans Lomans is bijna 30 jaar advocaat geweest; de laatste 20 jaar als aandeelhouder van CMS Derks Star Busmann.

Zijn specialisatie: bouwrecht, d.w.z. adviseren en procederen, o.a. bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Hij kent de bouw- en vastgoedwereld en de conflicten die daar kunnen spelen.

Sinds begin 2011 is hij (bouw)mediator, en ook bemiddelaar en bindend adviseur.

Frans Lomans werkt samen met bouwadviesbureau Abt, en heeft een aantal nevenfuncties.

Bakenbergseweg 237
6816 PB Arnhem
06 53382097
frans.lomans@gmail.com
www.franslomans.nl