Kamer Den Bosch

Een actieve club van mensen met een uiteenlopende achtergrond in het vastgoed die 10 maal per jaar bijeenkomt.

Deze informele bijeenkomsten vinden afwisselend plaats op een vaste locatie en op locatie bij bijzondere projecten en/of organisaties en hebben tot doel kennis te delen en elkaar beter te leren kennen.

Hierdoor weten de leden elkaar makkelijk te vinden in de dagelijkse praktijk waardoor de slagkracht van eenieder afzonderlijk en gezamenlijk wordt vergroot.

De bijeenkomsten vinden plaats tussen 8.00 en 10.00 's ochtends. 


Kamervoorzitter


Johan Martens

Vastgoedadviseur

Adviseren van gebruikers van commercieel vastgoed; uitwerken programma's van eisen, toetsen, alternatieven, voeren van (her-)onderhandelingen, opstellen en implementatie vastgoedstrategieën. Onafhankelijk advies over de haalbaarheid van planvorming, kritische analyse van product/marktcombinaties. Interim vastgoedconsultancy. Kernwaarden zijn creatieve betrokkenheid en integriteit, hecht aan lange termijnrelaties en heeft zelf géén eigen aanbod. Bekijk de informatie voor meer informatie.

Puttensedreef
5645 KA Eindhoven
06 16788422
johan@martensvastgoedadvies.nl
www.martensvastgoedadvies.nl

Nieuws uit de Kamer

De vergaderdata voor 2018 van de kamer Den Bosch zijn:

Vrijdag 12 januari
Vrijdag 9 maart
Vrijdag 4 mei
Vrijdag 8 juni
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 14 september
Vrijdag 12 oktober
Vrijdag 9 november


Onno G. Tacoma

Advocaat bouw- en vastgoedrecht

Pragmatisch advocaat met oog voor context en risico's van een vraagstuk of project. Ervaring met het werken in opdracht van woningcorporaties, overheden, zorg- en maatschappelijke instellingen, (ontwikkelende) aannemers en beleggers. Bekijk de website voor referenties.

Paradijslaan 159
5611 KM Eindhoven
06 83601596
o.tacoma@vastgoed-advocaten.nl
www.vastgoed-advocaten.nl


Harry Kroot

Projectontwikkelaar

Snel en daadkrachtig, maar ook gedegen en met veel oog voor de klant en voor de mens.

Brede ervaring in het vastgoed, met name bij institutionele commerciële vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars.

Voor meer info kunt u mijn LinkedIn-profiel raadplegen.

Emmerseweg 2
5087 TV Diessen
06 5315 5502
harrykroot@gmail.com


Janneke de Bruine

Marketingadviseur

Als marketingadviseur richt Janneke zich binnen de vastgoedbranche met name op opdrachten die bijdragen aan de klantenkennis en de klantgerichtheid stimuleren. Dit met als doel meerwaarde te creëren voor zowel de klant als de opdrachtgever. Afgelopen jaren heeft zij voor gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars marktonderzoek verricht, marktadvies gegeven en de communicatie en verkoop van verschillende nieuwbouwprojecten begeleid.

Hooiweg 14
4874 MG Etten-Leur
06 - 23558574
info@eqmarketing.nl
www.eqmarketing.nl


Malcolm Blikman

Projectmanager

Senior adviseur beheer en onderhoud. Pragmatisch, doelgericht en met verstand van zaken. Ervaring bij Rijksoverheid, woningcorporaties en onderwijsinstellingen. Bekijk de website voor referenties.

A.B. van Lieshoutlaan 22
5141 ML Waalwijk
06 51494318
info@mbltechnischvastgoedmanagement.nl
www.mbltechnischvastgoedmanagement.nl


Joost Jaspers

Advocaat Vastgoed en Overheid

Contracteren, adviseren en procederen over:

- (gemeentelijke) grondzaken
- vastgoed ruimtelijke ordening
- grondexploitatiewet
- milieu
- onteigening
- voorkeursrechten
- aanbesteding
- staatssteun

Praktische en oplossingsgerichte instelling. Ervaring bij: Ingenieursbureau, gemeenten, advocatuur en rechterlijke macht.

Ericssonstraat 2
5121 M Rijen
06 34327828
joost@jaspersadvocaat.nl
www.jaspersoverheidsrecht.nl
www.fransrechtadvocaat.nl


Stan van den Eijnden

Projectmanager

Ervaren ondernemer in planontwikkeling, realisatie en beheer van vastgoed. Projectmanagement van planontwikkeling en uitvoering in de bouwindustrie, DBFM, commercieel vastgoed, beheer van zulk vastgoed.

Brede Steeg 27
5062 KG Oisterwijk
06 51976109
stan@firsta.nl
www.firsta.nl


Jan van Oosterhout

Senior adviseur milieu, HVK en asbestdeskundige

Door mijn jaren lange ervaring op het gebied van sloop, asbest, bodem en milieu spreek ik de taal en beweeg ik mij op het grensvlak van deze disciplines hetgeen maakt dat het onverwachte zichtbaar kan worden.

Het vertalen van gebruikerswensen tot een passend ontwerp is één van de elementen die mij drijft. Passie voor het vak en de interactie met mensen, maken mijn dagelijks werk tot een fantastische uitdaging. Dit begint met verantwoordelijkheid willen dragen, gekoppeld aan een integrale aanpak.

Hauwkes 20
5254 LB Haarsteeg
06-57978084
info@nlvo-advies.nl
www.nlvo-advies.nl


Rob Keijzer

Projectontwikkelaar

Rob Keijzer is projectontwikkelaar. Met zijn bedrijf Honk ontwikkelt hij nieuwe huur- en koopwoningen voor eigen rekening en risico, maar ook als gedelegeerd opdrachtgever.

Honk bv
Nazarethstraat 48A
5021VX  TILBURG
06 21 54 71 00
r.keijzer@honk.nl
www.honk.nl


Hans Smeets

Vastgoedconsultant

Vastgoedconsultant gespecialiseerd in supermarktvastgoed. 15 jaar ervaring op het gebied van supermarkten in de breedste zin des woords, zowel voor nieuwe locaties als her te ontwikkelen supermarktvastgoed. Het samenbrengen van de ontwikkelaar/bouwer, belegger en formule is mijn specialiteit. De accurate, pragmatische en goed onderbouwde aanpak, heeft mede gezorgd voor opdrachtgevers op het gebied van ontwikkelend aannemers, beleggers en supermarktformules zelf. Voor meer informatie verwijs ik graag naar mijn LinkedIn.

Borgeind 19
5685 DP Best
06 30623112
hanssmeets@planet.nl


John Trommelen

Projectontwikkelaar

Als ervaren ondernemer in het vastgoed zoek ik verbinding met opdrachtgevers en vastgoedpartijen bij nieuwbouw, verbouw, renovatie, restauratie en transformatie. Mijn relatienetwerk bestaat uit ontwikkelaars, beleggers, aannemers, financiers, eindgebruikers en corporaties.

Met mijn bureau CIER Architecten kan ik adviseren van initiatief tot en met ingebruikname en daarbij de rol van planontwikkelaar vervullen. Wij zijn actief op de terreinen stedenbouw, architectuur en projectmanagement, zowel in woningbouw als utilititeit.

Bolkensteeg 25
5103 AA Dongen
06-54660616
john@cierarchitecten.nl
www.cierarchitecten.nl


David van Duinen

Projectontwikkelaar

Eigenaar van Core Vastgoed. Voor meer informatie kijk op LinkedIn. Betrouwbaar en daadkrachtig, maar ook kennis van zaken en met veel oog voor de klant en voor de mens. Brede ervaring op het gebied van (her)ontwikkeling van commercieel vastgoed en centrumlocaties.

Rijksweg 3
5076 PB Haaren
06-10475240
david@core-vastgoed.nl
www.v-ip.nl


Pieter van Grimbergen

Adviseur installatietechniek en beveiliging

Praktisch ingestelde no nonsense adviseur met veel ervaring in het ontwerp van utilitair vastgoed.

Kijkt graag naar techniek waar een gebruiker wat aan heeft en die bij haar of zijn gebruiksprocessen passen.


Altijd open voor nieuwe inzichten, nieuwe technieken en ontwikkelingen immers “slapen doen we alleen 's nachts”

Fungeert graag in een open teams waar respect en begrip is voor elkaars werk.


Sinis Advies Ontwerp en Implementatie
Ringbaan Oost 150
5038 CE Tilburg
06 51 501999
pvgrimbergen@sinis.nl


Dagmar Ebbeling

Architect

Vanuit de Tilburgse binnenstad werkt stek architecten aan diverse projecten, waarbij maakbaarheid, maatschappelijke invloed en het toevoegen van waarde centraal staat. Hierbij zoeken we graag samenwerking met andere disciplines, opdrachtgever en gebruiker om tot een gezamenlijk gedragen plan te komen.

stek architecten
Gasthuisring 5
5041 DP Tilburg
013 369 93 62
info@stekarchitecten.nl