Kamer Nijmegen

De kamer Arnhem – Nijmegen is groeiende en vergadert 10 maal per jaar. Tijdens de informele bijenkomsten worden successen en kennis gedeeld, maar worden ook casussen ingebracht, die mogelijk werk opleveren voor 1 of meer leden van de VM.

De prettige verstandhoudingen zorgen voor een goeie sfeer en de hoge opkomst onderstreept ons gevoel van saamhorigheid.

De bijeenkomsten van 2018 zijn gepland op de volgende data:


Kamervoorzitter


Maarten Kamp Samenwerkingspartner

Advies en management t.b.v. de ontwikkeling en realisatie van gebieden, zorgvastgoed, woningen en retail-/horecaobjecten. U, als klant bepaalt... en wij ondersteunen en ontzorgen u in onze rol als samenwerkingspartner (desgewenst ook risicodragend). Ervaring bij en met woningcorporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars en aannemers. Bekijk de website voor referenties.

Postbus 4007
6803 EA Arnhem
026-4822367
info@mkvo.nl
www.mkvo.nl

Nieuws uit de Nijmeegse Kamer

Met ingang van september 2017 heeft Martijn Koppert de overstap gemaakt naar de kamer Nijmegen. Dit in verband met zijn verhuizing van Lelystad naar Veenendaal. 
Henk van den Dungen

Mediator

Conflictmanagement met behulp van conflictpreventie, strategisch advies, mediation, bemiddeling, bindend advies.

Werkzaam op het gebied van:
Zakelijke samenwerking
Teambuilding
Bouwvoorbereiding
Bouwuitvoering
Oplevering Meer- & minderwerk
Projectontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Leefomgeving
Ruimtelijk beleid
Bestemmingsplannen
Buurtparticipatie
Empowerment

Van Dedemweg 5
6861 BZ Oosterbeek
026 - 339 25 19 / 06 - 502 63 200 
henk@vandendungenconsult.nl
www.vandendungenconsult.nl


Martijn Koppert

Real Estate Agent

20 jaar kennis en kunde met een relatienetwerk in commercieel vastgoed. Meer specifiek op het snijvlak van retail en beleggingen. Opereert landelijk, adviseert, verbindt en ontwikkelt. Treedt dus op als adviseur tussen de partijen maar ontwikkelt en herbestemt ook voor eigen rekening en risico. 

Hoog opgeleid maar praktisch in uitvoering. Kan goed schakelen tussen de verschillende niveaus. Hierin ben ik een "problem solver", overtuigend, klantgericht en dienstverlenend.

David Tenierslaan 2     

3904 ZA Veenendaal 

06 51 44 09 52

koppert@online.nl


René Jansen

Procesmanager

Behartiging van uw belangen bij de ontwikkeling en realisatie van uw huisvesting. Regie voeren in het ontwikkelingsproces, waarbij uw wensen en eisen centraal staan en zorg wordt geboden voor continue monitoring op haalbaarheid en maakbaarheid.

Nijmeegsebaan 152
6564 CN Heilig Landstichting
06 50526785
info@inqasa.nl
http://www.inqasa.nl/

 

Richard Butter

Projectmanager

Projectmanagement van complexe nieuwbouw en renovatieprojecten met als specialisme zorg vastgoed.

Snel en daadkrachtig, gedegen en met veel oog voor de klant.

Ervaring bij woningcorporaties, zorginstellingen en adviesbureau's waar diverse opdrachten zijn vervuld in de vorm van:
- advisering huisvesting vraagstukken,
- businesscases schrijven,
- strategische vastgoedplannen,
- bouwmanagement, 
- verhuur of vervreemding van (zorg) vastgoed

Zutphensestraatweg 26
6953 CL Dieren
06 52076040
richard@butterbouwmanagement.nl
www.butterbouwmanagement.nl

Frans Lomans

Mediator

Frans Lomans is bijna 30 jaar advocaat geweest; de laatste 20 jaar als aandeelhouder van CMS Derks Star Busmann.

Zijn specialisatie: bouwrecht, d.w.z. adviseren en procederen, o.a. bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Hij kent de bouw- en vastgoedwereld en de conflicten die daar kunnen spelen.

Sinds begin 2011 is hij (bouw)mediator, en ook bemiddelaar en bindend adviseur.

Frans Lomans werkt samen met bouwadviesbureau Abt, en heeft een aantal nevenfuncties.

Bakenbergseweg 237
6816 PB Arnhem
06 53382097
frans.lomans@gmail.com
www.franslomans.nl

Jan Luursema

Managementconsultant

Verbinden, inspireren, meedenken en netwerken. Ik ben een deskundige op het gebied van zorgvastgoed (Care). Ik verzorg opdrachten en opleidingen waarvoor naast inhoudelijke kennis en deskundigheid, ook veel ervaring met processen en organisatiekunde nodig is. Ik heb veel ervaring en verstand van de bekostiging en financiering van (zorg)vastgoed. 

Kievitshof 7
6662 ZK Elst
06 53178681
Jan.Luursema@MaPaLaNa.nl
www.mapalana.nl