Mission statement

Wij zijn een netwerkorganisatie van vastgoedspecialisten, die antwoord geeft op alle vastgoed gerelateerde vraagstukken.

Missie

Stichting Vastgoedmeesters is een samenwerkingsverband van vastgoedspecialisten. Wij bieden vastgoeddiensten aan die meerwaarde opleveren voor zowel opdrachtgevers als deelnemers. Wij onderscheiden ons met kwaliteit van onze dienstverlening en met onze prijsstelling.

Vastgoedmeesters is een kwaliteitsmerk dat staat voor integriteit, onafhankelijkheid en hoogwaardige dienstverlening in de vastgoedsector. De ambitie van Vastgoedmeesters is om tot de toonaangevende netwerkorganisaties te behoren in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Visie

In ons steeds complexere vakgebied kunnen we voor elk vraagstuk een team van de juiste specialisten samenstellen. Vanuit een bundeling van verschillende disciplines worden vastgoedvraagstukken benaderd. De visies van de leden versterken elkaar en vormen een geheel. Dit geldt voor de hele levenscyclus van het vastgoed. Ons doel is het toevoegen van waarde voor de gebruikers, financiers en/of eigenaren van vastgoed. 

Doelstellingen

Onze  doelstellingen hebben betrekking op de aspecten: Sociaal - Kennis - Commercie 

  • Sociaal - Het sociale aspect is de basis van het netwerk en is noodzakelijk om te komen tot vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid.  In dit kader  worden zes algemene (landelijke)  bijeenkomsten per jaar georganiseerd en zes regionale kamer bijeenkomsten. Rond de zomer bestaat de landelijke bijeenkomst uit  een (sportieve) activiteit en de laatste landelijke bijeenkomst wordt afgesloten met een kerstdiner. Voor zowel de landelijke als de regionale bijeenkomsten geldt voor leden de aanbeveling er vier van bij te wonen.  
  • Kennis - Onder kennis wordt verstaan kennisvergaring en -deling. De doelstelling is om dit onderwerp te agenderen op de kamerbijeenkomsten en landelijke bijeenkomsten. Ook worden externe sprekers uitgenodigd. We delen kennis met elkaar en met de buitenwereld door middel van publicaties, het organiseren van congressen, en de deelname aan beurzen.
  • Commercie -  Onder commercie wordt verstaan: werk genereren of verdelen door onderlinge samenwerking tussen de deelnemers. Samenwerkingen worden aangegaan op basis van specialisatie, complexiteit, kapitaalintensiviteit en risico. De doelstellingen ten aanzien van commercie zijn het concreet aanbieden van producten en diensten aan potentiële klanten, het agenderen van commercie bij de bijeenkomsten, het faciliteren van actieve acquisitie en het delen van kansen en successen.