Expertises en markten

De specialismen van de Vastgoedmeesters bestrijken alle facetten van het vastgoedvak.

We zijn thuis in alle segmenten de vastgoedmarkt: woningbouw, zorg, commercieel vastgoed, logistiek en maatschappelijk vastgoed.

Energie en milieu

Duurzaamheid is geen "extra" meer,
maar een basiseis van huurders,
gebruikersen eigenaren van vastgoed.

Veel bestaande gebouwen voldoen niet aan de huidige en toekomstige maatstaven. Oplossingen zijn er in vele soorten en prijsklassen. De specialisten van Vastgoedmeesters zorgen voor een oplossing met de beste prijs/kwaliteitverhouding. Diensten variëren van het opstellen van energielabels en asbestinventarisaties tot faunaonderzoek voor aanvragen omgevingsvergunning.

Juridisch

De bij Vastgoedmeesters aangesloten juristen hebben brede ervaring en kennis op het gebied van bouw- en vastgoedrecht.
Ze zijn actief op zowel civiel- als bestuursrechtelijk vlak.

Zij zijn inzetbaar als advocaat in een procedure, maar ook als adviserend jurist bij een project, tijdens onderhandelingen, due dilligence onderzoek, enzovoort.

Kennisgebieden zijn onder andere:
- omgevingsvergunningen
- publiekrechtelijke bezwaar en beroepsprocedures
- huurrecht
- koop/ verkoop
- aanneming van werk
- (pre-pack) faillissementen
- aanbestedingsprocedures
- bouwrecht en arbitrage
- contractvorming

Management

Vastgoedmeesters beschikt over interimmanagers met ervaring in verschillende vakgebieden.

Zij zijn inzetbaar wanneer een opdrachtgever extra capaciteit nodig heeft, of als er specifieke deskundigheid nodig is.

Interimmanagement
Onze interim vastgoedmanagers zijn expert op een bepaald gebied en hebben reeds hun sporen verdiend. De interim vastgoedmanager is zo ervaren dat hij vanaf dag één in staat is effectief zijn functie uit te oefenen.

Projectmanagement
De projectmanagers van Vastgoedmeesters zijn gewend uw wensen werkelijkheid te maken. Door het maken van goede afspraken vooraf, en door sturing tijdens het proces, realiseren zij projecten op tijd en binnen budget.

Verandermanagement
Ook voor verandermanagement kunt u bij ons terecht.

Marketing

Bent u op zoek naar een gedegen onderbouwing van uw keuze? Wilt u kostenefficiënt en gericht uw doelgroep bereiken? Of wilt u het onderscheidende karakter van uw concept benadrukken?

Of het nu om een kantoor, een winkelcentrum of woningen gaat…..met marktonderzoek, een marketingstrategie en een communicatieplan wordt uw doelgroep in kaart gebracht en worden ze direct aangesproken. De vormgeving van communicatiemiddelen is daarbij essentieel. Vastgoedmeesters vertaalt uw boodschap in woord en beeld om er voor te zorgen dat u onderscheidend, authentiek en pro actief communiceert.

Marktonderzoek
Marktonderzoek vormt de basis voor elk te ontwikkelen product of dienst. Het onderzoek omvat een analyse van de locatie, de markt en mogelijke concurrenten. Hierdoor wordt de potentie en de doelgroep van uw product of dienst duidelijk en kan het nog geoptimaliseerd worden.

Marketingstrategie
Het in de markt zetten van een kantoor, winkelcentrum of woningbouwplan vergt een duidelijke keuze zodat de doelgroep kosten efficiënt en gericht wordt benaderd. De marketingstrategie vertelt u meer over uw doelgroep en met welke boodschap zij benaderd willen worden.

Communicatieplan
Het communicatieplan geeft aan wanneer en met welke middelen u de doelgroep kan bereiken. Daarnaast biedt het u inzicht in de gewenste vormgeving zodat de doelgroep zich direct aangesproken voelt.

Mediation

Het doel van mediation is om,
samen met alle betrokkenen, dreigende belangentegenstellingen of een bestaand conflict tot een door betrokkenen gezamenlijk gedragen overeenstemming te brengen.

De kracht van mediation is de focus om er samen uit te komen, binnen beperkte tijd, langs minnelijke weg, vrijwillig, in beslotenheid buiten de publiciteit, tegen lage kosten. De partijen verklaren vooraf in een mediation-overeenkomst dat ze bereid zijn zich in te spannen om er samen uit te komen.

Het is belangrijk om de bevoegde vertegenwoordigers van alle betrokken partijen zelf samen aan een tafel te hebben. Ieder met hun eigen belangen, maar vaak ook een gemeenschappelijke of verenigbare belangen. Partijen kunnen elkaar in een mediation meer bieden dan via een arbitrage of rechtszaak, omdat in een mediation ruimer naar oplossingen gezocht kan worden. De mediator begeleidt hen in een aantal stappen naar overeenstemming.

Vastgoedmeesters kan u van dienst zijn met verkenning, pre-mediation, strategisch advies, beleidsbemiddeling, teamselectie, teambuilding, structureren van of ontbinden van samenwerking, procesbegeleiding, buurtparticipatie, empowerment, conflictbemiddeling, mediation, niet bindend of bindend advies.

Ontwerp

Architectuur staat letterlijk en figuurlijk
midden in de samenleving.

Architecten van Vastgoedmeesters vinden het van groot belang om de maatschappelijke impact in hun ontwerpen te verwerken.

Goed vormgegeven projecten leveren een positieve bijdrage aan de maatschappij. Niet alleen aan de gebruikers, maar ook aan de omgeving. Sleutelwoorden bij het maken van een goed ontwerp zijn esthetica, bouwtechniek, duurzaamheid, regelgeving en uiteraard betaalbaarheid.

Helder communiceren met alle betrokkenen is essentieel voor het proces. Van initiatief tot en met oplevering nemen wij u alle bouwkundige zorgen uit handen.

Ontwikkeling

Zoekt u een oplossing voor uw huisvestingsvraagstuk, maar wilt u zelf geen risico’s lopen bij de ontwikkeling, realisatie of exploitatie van uw vastgoed?

Na decennia van ongeremde nieuwbouw is (her)positioneren de nieuwe realiteit in de vastgoedbranche: tijdelijk gebruik, hergebruik, herstructureren van bestaande portefeuilles en creëren van nieuwe portefeuilles, strategische partnerships en strategische deals zijn ingrepen die de boventoon voeren. Daarbij zijn de uitdagingen in de sector complexer dan voorheen.

Diverse Vastgoedmeesters hebben jarenlange ervaring in de ontwikkeling van gebieden, locaties en opstallen. Zij helpen u niet alleen bij de ontwikkeling van uw plannen, maar bijvoorbeeld ook bij het vinden van de mogelijk benodigde financiering, calculatie, fiscale en juridische vraagstukken en projectcommunicatie.

Vastgoedmanagement

Vastgoedmanagement maakt de financiële, commerciële en technische staat van een object transparant en signaleert tijdig wanneer het ‘ziek’ dreigt te worden.

In de huidige markt is het zelfs meer dan ooit nodig naar exploitatie van vastgoed te kijken. Dat vraagt een nog actievere rol van de vastgoedmanager.

In deze markt van vastgoedexploitatie, waar marges beperkt zijn, de investeringsdruk toeneemt en de concurrentie van de grote partijen hevig is, biedt Vastgoedmeesters een sterk alternatief. Die bestaat uit een ingerichte kernorganisatie, de flexibele inzet van professionele kennis en een integrale aanpak. Uitgangspunt is een servicegerichte aanpak, waarbij belangen van eigenaren, vermogensverstrekkers én huurders gelijkgericht zijn. Werkzaamheden en diensten die Vastgoedmeesters aanbieden zijn onder andere:

- rendement optimalisatie
- huurovereenkomst opmaken
- beheerovereenkomst opmaken
- aanvraag splitsingsvergunningen
- verzorgen danwel begeleiden huurprijstoetsingprocedure (303 procedure)
- begeleiden makelaars bij leegstand
- benchmarking
- in-de-plaats-stellingen
- verkoopbegeleiding.

Taxaties

Waarde is het belang dat iemand toekent aan een goed of een omstandigheid. Waarde is kortom een subjectieve beleving.

Taxeren is het proces van objectiveren van het waardebelang dat wordt toegekend aan een goed of een omstandigheid.

Bij vastgoed is waarde afhankelijk van specifieke gebouwkenmerken, lopende (huur)contracten of andere verplichtingen, lokale en regionale omstandigheden.

Vastgoed taxeren is een vak apart. Naast kennis van cijfermatige onderbouwing is marktkennis onontbeerlijk. Om de kwaliteit van de taxatie te borgen, zijn taxateurs van Vastgoedmeesters aangesloten bij Stichting Vastgoedcert, in de deskundigenkamers 'Bedrijfsmatig Vastgoed' en 'Wonen/MKB'.

De Vastgoedmeesters taxeren uw woningen, commercieel vastgoed en overige objecten.

Wij ondersteunen hiermee uw aan- en verkoopbeslissingen, beleggingstransacties, fusies, overnames, faillissementen, aanhuur- en verhuurtransacties, en fiscale kwesties. Ook voor portefeuille-analyses bent u bij ons aan het juiste adres.

Transactiebemiddeling

Of u nu op zoek bent naar een pand voor eigen gebruik of een vastgoedbelegging, of dat u uw bezit wil verhuren of verkopen, wij kunnen u hierbij helpen.

Wij ondersteunen bij de volgende transacties:

- aanhuur of verhuur van bedrijfsmatig vastgoed
- aanhuur of verhuur van exploitatiegebonden vastgoed inclusief maatschappelijk vastgoed
- heronderhandelen van lopende (huur)contracten
- uitplaatsen van huurders in verband met ontwikkelplannen
- aankoop of verkoop van bedrijfsmatig vastgoed
- aankoop of verkoop van exploitatiegebonden vastgoed, inclusief maatschappelijk vastgoed
- sale & leaseback constructies
- beleggingstransacties
- onteigeningsprocedures

Zorgvastgoed

De zorgspecialisten van Vastgoedmeesters kennen de zorgwereld van binnenuit. Wij hebben ideeën hoe de wereld van de zorg er in 2020 uit kan zien, en delen graag onze inzichten met u!

De zorgspecialisten van Vastgoedmeesters kennen de zorgwereld van binnenuit. Wij hebben ideeën hoe de wereld van de zorg er in 2020 uit kan zien, en delen graag onze inzichten met u!

We hebben veel ervaring met bekostiging van zorgvastgoed. Strategische vastgoedplannen, haalbaarheidsstudies, exploitatiestudies zowel gebouw technisch als zorginhoudelijk zijn de diensten die wij leveren. Wij brengen in beeld hoe vastgoed bijdraagt aan uw doelstellingen.

Afhankelijk van uw doelstelling bereiken wij voor u maximale klanttevredenheid, personeelstevredenheid of een optimaal financieel resultaat.

Het realiseren van een passend gebouw is slechts het begin; een goed beheer gedurende de gebruiksfase is minstens zo belangrijk om de functionaliteit en de kosten onder controle te houden. Vastgoedmeesters beschikt over meerdere professionals zodat er op persoonlijk en inhoudelijke vlak altijd een goede match gevonden kan worden.