Over Vastgoedmeesters

Vastgoedmeesters is in 2008 opgericht om zelfstandigen in de vastgoedbranche een netwerk te bieden.
Dat netwerk heeft primair als doel om de verbinding te leggen tussen opdrachtgevers en vastgoedprofessionals.
Door ons netwerk kunnen we meer bieden dan de diensten van één enkele professional.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze organisatievorm de toekomst heeft. Waarom zouden we ons verbinden aan dienstverbanden en vuistdikke contracten? Liever spelen we snel en flexibel in op activiteiten

 

Sinds 1-5-2024 wordt het bestuur gevormd door:

Bestuur

Nienke Ris

Voorzitter

Pieter van Grimbergen

Secretaris

Jan Luursema

Penningmeester

Martijn Koppert

Bestuurslid

Wij zijn een netwerkorganisatie
van vastgoedspecialisten,
die antwoord geeft op alle vastgoed gerelateerde vraagstukken.

 

Missie

Stichting Vastgoedmeesters is een samenwerkingsverband van vastgoedspecialisten. Wij bieden vastgoeddiensten aan die meerwaarde opleveren voor zowel opdrachtgevers als deelnemers. Wij onderscheiden ons met kwaliteit van onze dienstverlening en met onze prijsstelling.

Vastgoedmeesters is een kwaliteitsmerk dat staat voor integriteit, onafhankelijkheid en hoogwaardige dienstverlening in de vastgoedsector. De ambitie van Vastgoedmeesters is om tot de toonaangevende netwerkorganisaties te behoren in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Visie

In ons steeds complexere vakgebied kunnen we voor elk vraagstuk een team van de juiste specialisten samenstellen. Vanuit een bundeling van verschillende disciplines worden vastgoedvraagstukken benaderd. De visies van de leden versterken elkaar en vormen een geheel. Dit geldt voor de hele levenscyclus van het vastgoed. Ons doel is het toevoegen van waarde voor de gebruikers, financiers en/of eigenaren van vastgoed.

Doelstellingen

Onze doelstellingen hebben betrekking op de aspecten: Sociaal - Kennis - Commercie

Sociaal
Het sociale aspect is de basis van het netwerk en is noodzakelijk om te komen tot vertrouwen, betrokkenheid en verantwoordelijkheid. In dit kader worden zes algemene (landelijke) bijeenkomsten per jaar georganiseerd en zes regionale kamer bijeenkomsten. Rond de zomer bestaat de landelijke bijeenkomst uit een (sportieve) activiteit en de laatste landelijke bijeenkomst wordt afgesloten met een kerstdiner. Voor zowel de landelijke als de regionale bijeenkomsten geldt voor leden de aanbeveling er vier van bij te wonen.

Kennis
Onder kennis wordt verstaan kennisvergaring en -deling. De doelstelling is om dit onderwerp te agenderen op de kamerbijeenkomsten en landelijke bijeenkomsten. Ook worden externe sprekers uitgenodigd. We delen kennis met elkaar en met de buitenwereld door middel van publicaties, het organiseren van congressen, en de deelname aan beurzen.

Commercie
Onder commercie wordt verstaan: werk genereren of verdelen door onderlinge samenwerking tussen de deelnemers. Samenwerkingen worden aangegaan op basis van specialisatie, complexiteit, kapitaalintensiviteit en risico. De doelstellingen ten aanzien van commercie zijn het concreet aanbieden van producten en diensten aan potentiële klanten, het agenderen van commercie bij de bijeenkomsten, het faciliteren van actieve acquisitie en het delen van kansen en successen.

Lid worden?

Het lidmaatschap van Vastgoedmeesters staat open voor vastgoedprofessionals met minimaal 10 jaar ervaring in het vastgoedvak, die een hbo- of universitaire opleiding hebben voltooid.

Wij streven naar een evenwichtige verdeling van disciplines over de kamers. Daarnaast is ook een goede match met de leden belangrijk. Voor een vruchtbare samenwerking is een "klik" essentieel! De kosten van deelname bedragen €225 exclusief btw per jaar.

Interesse?
Kom gerust eens kennismaken bij één van de bijeenkomsten. Meld je aub vooraf aan bij de voorzitter van de betreffende kamer. Of stuur een mail naar nienke@vansteenenstaal.nl.

Oprichtingsakte Stichting Vastgoedmeesters: gallery/oprichtingsakte 25-03-2009.PDF